Vatten & Avlopp

Vi arbetar med de tekniska system som finns inom VA-industrin med målet att skapa en säkrare, effektivare styr- och övervakningslösning för anläggningsägaren.

Vi har lång erfarenhet av att arbeta med allt från små enkla uppdrag till stora och komplexa VA-projekt.

Vi är en helhetsleverantör med ett brett utbud av tjänster som upphandling, projektledning, systemering, systemintegration, programmering, säkerhet (både maskin och IT/OT), elkonstruktion, idrifttagning, utbildning och dokumentation.

Det handlar inte bara om teknisk kompetens utan lika mycket om att förstå alla delar av lösningen som till exempel investeringskostnader, teknikval, driftsäkerhet, livscykelkostnader, kompetensutveckling och underhåll.

Våra konsulter har gedigen expertis inom industriell teknik för att effektivisera, automatisera och utveckla processer och produkter på ett hållbart sätt. Vi erbjuder bemanning och tjänster både i projektform och på timbasis. Allt med hög kompetens och fokus på innovativa lösningar.

Inga nyheter här ännu...