Energi

Våra konsulter har gedigen expertis inom industriell teknik för att effektivisera, automatisera och utveckla processer inom energibranschen. Vi erbjuder bemanning och tjänster i projektform efter behov. Allt med hög kompetens och fokus på robusta och effektiva lösningar.

Vi är en helhetsleverantör med ett brett utbud av tjänster som upphandling, projektledning, systemering, design, programmering av styr- och övervakningssystem, säkerhet, elkonstruktion, dimensionering, idrifttagning, felsökning, utbildning och dokumentation.

Det handlar inte bara om teknisk kompetens utan lika mycket om att förstå alla delar av lösningen som till exempel investeringskostnader, teknikval, driftsäkerhet, livscykelkostnader, kompetensutveckling och underhåll.

Våra konsulter har gedigen expertis inom industriell teknik för att effektivisera, automatisera och utveckla processer och produkter på ett hållbart sätt. Vi erbjuder bemanning och tjänster både i projektform och på timbasis. Allt med hög kompetens och fokus på innovativa lösningar.

2023-12-06

Pragmakon har tecknat avtal med Meta

Mer info
2022-09-01

Ramavtal

Mer info
2022-05-01

Uppgradering av fjärrvärmecentraler

Mer info