Automation

För oss innebär automation allt från idé till en färdig lösning där vi kan hjälpa er med delar av eller hela leveranskedjan, från upphandling till driftsatt anläggning.

Det handlar inte bara om teknisk kompetens utan lika mycket om att förstå alla delar av lösningen som till exempel investeringskostnader, säkerhet (både maskin och IT/OT), teknikval, driftsäkerhet, livscykelkostnader, kompetensutveckling och underhåll.

Med vår kompetens kan vi både utveckla er verksamhet och utbilda era medarbetare.

Vi har en djup och bred kompetens inom automation vilket ger oss möjligheten att vara verksamma inom många olika branscher som till exempel industri, infrastruktur, energi och fastighet där vi genom smarta och effektiva lösningar skapar konkurrenskraft hos våra kunder.

Vi arbetar alltid långsiktigt och värnar om våra kundrelationer vilket ger er som kund trygghet i uppdragen.

Vi är certifierade på flertalet styr- och övervakningssystem och har samarbetsavtal med ett antal system- och mjukvaruleverantörer. Detta hindrar oss dock inte från att alltid se till att hitta den bästa lösningen för våra kunder utan yttre påverkan. Vi är leverantörsoberoende.

Våra tjänster inom automation

Beskrivning av bilden