Maskinsäkerhet och CE-märkning

Som tillverkare eller användare av maskiner och processutrustning omfattas företag med största sannolikhet av Produktansvarslagen (PAL) och kraven på CE-märkning.

Pragmakon har en bred och mångårig erfarenhet av att hjälpa företag inom CE-märkning av maskiner och processutrustning. Pragmakon stödjer tillverkare och anläggningsägare med att utforma säkerhetslösningar för nya och befintliga maskiner, maskinlinjer och processutrustning.

Med våra certifierade maskinsäkerhetsspecialister kan du som arbetsgivare, anläggningsägare och tillverkare få hjälp och stöd för att uppfylla lagliga kraven och dessutom få en säkrare arbetsmiljö och ökad produktionskapacitet. Med våra partners inom CE-märkning finns vi dessutom alltid nära våra kunder i hela Sverige.

Våra tjänster inom Maskinsäkerhet och CE-märkning

 • Kravställning, förstudie, utredningar, granskning
 • CE-processen i vår steg för steg metod
 • CE-projektledning
 • Besiktning och säkerhetsanalys av er befintliga maskinpark
 • Riskbedömningar
 • Säkra styrsystem enligt SS-EN ISO 13849-1, SS-EN 60261 och SS-EN 61508
 • Lyftverktyg
 • Tryckbärande anordningar PED
 • ATEX
 • Teknisk dokumentation
 • Utbildning inom Maskinsäkerhet och CE-märkning
Läs mer i vårt kommande material Maskinsäkerhet och CE-märkning (pdf)
Beskrivning av bilden