Projektledning

Våra projektledare har lång erfarenhet av att driva och genomföra olika typer av uppdrag för våra kunders räkning, allt från korta insatser i mindre projekt till stora, komplexa industriella projekt.

Vi är verksamma inom flera olika branscher vilket ger oss verktygen för att kunna leda arbetet i många typer av uppdrag.

Våra projektledare arbetar nästan uteslutande med automationsprojekt och har mycket stor vana att driva denna typ av projekt med delar som förstudie, projektering, systemering, produktion, driftsättning, avprovning (FAT, SAT och OAT), dokumentation och utbildning.

Projekt drivs på ett systematiskt sätt och följer vår egen eller kundens projektmodell avseende på planering, tillsättning, genomförande, uppföljning, prognos, styrning och verifiering så att ställda förväntningar och krav kan uppfyllas.

Vi arbetar pragmatiskt och ser till att projekt löper smidigt men om det mot förmodan skulle vara något som inte går lika bra så kommer vi agera med transparens och snabbt hitta en lösning.

Vi kan hjälpa våra kunder vid upphandling (leda eller delta) med till exempel att definiera krav eller ta fram specifikationer.

Beskrivning av bilden