Fastighet

Vi arbetar med de tekniska system som finns i och runt omkring fastigheter med målet att skapa en säker och effektiv övervakning som skapar förutsättningar för driftförbättringar och kostnadsbesparingar.

Vi har lång erfarenhet av att arbeta med allt från små enkla uppdrag till stora och komplexa fastighetsprojekt.

Vi hjälper ägare och förvaltare med till exempel teknisk projektledning, IT/OT-integration, IT-säkerhet, kravställning, rådgivning, arbetsprocesser och upphandling.

Vi utför uppdrag där vi integrerar samtliga system och lösningar i en fastighet med överordnade system och ser till att datautbytet med kringliggande system fungerar. Vi utför även leverans, programmering och driftsättning av styrsystem i fastigheter.

Våra konsulter har gedigen expertis inom industriell teknik för att effektivisera, automatisera och utveckla processer och produkter på ett hållbart sätt. Vi erbjuder bemanning och tjänster både i projektform och på timbasis. Allt med hög kompetens och fokus på innovativa lösningar.

Inga nyheter här ännu...