Industri

Vi arbetar med att hjälpa tillverkande industrier att effektivisera sin produktion genom att använda innovativ teknik, smarta lösningar och en pragmatisk projektledning.

Målet är att skapa säkra och effektiva styr- och övervakningslösningar som skapar värde för våra kunder.

Vi är en helhetsleverantör med ett brett utbud av tjänster som upphandling, projektledning, systemering, systemintegration, programmering, säkerhet (både maskin och IT/OT), elkonstruktion, idrifttagning, utbildning och dokumentation.

Det handlar inte bara om teknisk kompetens utan lika mycket om att förstå alla delar av lösningen som till exempel investeringskostnader, teknikval, driftsäkerhet, livscykelkostnader, kompetensutveckling och underhåll.

Våra konsulter har gedigen expertis inom industriell teknik för att effektivisera, automatisera och utveckla processer och produkter på ett hållbart sätt. Vi erbjuder bemanning och tjänster både i projektform och på timbasis. Allt med hög kompetens och fokus på innovativa lösningar.

Inga nyheter här ännu...