Infrastruktur

Vi arbetar med de tekniska system som finns inom väg- och spårbunden trafik med målet att skapa en säkrare, effektivare och miljövänligare trafiksituation.

Vi har lång erfarenhet av att arbeta med allt från små enkla uppdrag till stora och komplexa infrastrukturella projekt.

Vi utför uppdrag, beroende uppdragsgivarens önskemål, som beställarstöd eller som leverantör. Genom det har vi kompetens och förståelse för båda sidorna av en leverans och kan lösa uppdragen på ett mer effektivt och träffsäkert sätt.

Som beställarstöd arbetar vi till exempel med projektledning, installationsledning, IT-säkerhet, kravställning, rådgivning, arbetsprocesser och upphandling.

Som leverantör arbetar vi med IT/OT-integration, styrning, övervakning och integration av tekniska system

Våra konsulter har gedigen expertis inom industriell teknik för att effektivisera, automatisera och utveckla processer och produkter på ett hållbart sätt. Vi erbjuder bemanning och tjänster både i projektform och på timbasis. Allt med hög kompetens och fokus på innovativa lösningar.

2022-10-05

Installationsledare och delprojektledare för Trafikverket

Mer info
2022-04-28

Styrspecialist Förbifarten för Trafikverket

Mer info
2022-03-21

Uppgradering av tekniska plattformen för tekniska system

Mer info
2022-01-19

Versionshantering av programvaror

Mer info
2022-01-04

Specialist stöd för nationell samordning Styr och Övervakning

Mer info